Privacy Statement Brainpoint

Privacy Statement Brainpoint

Brainpoint Betaalsystemen bv, Stichting Derdengelden Brainpoint, en Brainpoint Computerverhuur Location d’Ordinateurs bvba verwerken persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt onder andere aangegeven welke gegevens Brainpoint verwerkt en waarom dit gebeurt.

Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?
Brainpoint verwerkt gegevens van iedereen die bestellingen plaatst en offertes aanvraagt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Van klanten die offertes aanvragen worden naam, telefoonnummer en emailadres verwerkt.

Bij klanten die bestellingen plaatsen, gaat het om gegevens die nodig zijn om de betreffende dienst of het betreffende product te kunnen leveren zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, legitimatie en inschrijving Kamer van Koophandel.

Van bezoekers van de websites van Brainpoint worden door Brainpoint geen gegevens bijgehouden. Wel wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics om bezoekersaantallen van de websites te kunnen bijhouden en om onder andere te kunnen zien welke pagina’s van de websites worden bezocht. Hierbij gaat het voor Brainpoint om volledig anonieme gegevens.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
In de eerste plaats verwerkt Brainpoint persoonsgegevens om huur-, koop- en transactieverwerkings-overeenkomsten met klanten te kunnen uitvoeren.

Ten tweede worden persoonsgegevens door Brainpoint verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en aan eisen die door De Nederlandsche Bank (DNB) worden gesteld op basis van de vergunning van Brainpoint als Betaaldienstverlener. Het gaat hierbij onder andere om verplichtingen die samenhangen met transactieverwerking en die voortkomen uit de Wet op het Financieel Toezicht (Wft).

Ten derde verwerkt Brainpoint persoonsgegevens voor het bijhouden van gebruikersaccounts op de websites. Hierbij gaat het uitsluitend om naam en adresgegevens zodat deze door houders van een account niet steeds opnieuw hoeven te worden ingevuld.

In de vierde plaats verwerkt Brainpoint persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. Hierbij gaat het om zeer op de producten- en dienstverlening van Brainpoint toegespitste berichten.

Onder bovengenoemde persoonsgegevens kan het bijhouden van het geslacht als bijzonder gegeven worden beschouwd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om klanten in schriftelijke communicatie op de juiste wijze te kunnen aanspreken.

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard. Opslag van de gegevens vindt niet langer plaats dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt en zo lang de wet Brainpoint tot het bewaren verplicht. De gegevens worden door Brainpoint opgeslagen in een beveiligd datacenter.

Derde ontvangers
In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat Brainpoint wettelijk verplicht wordt om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals aan De Nederlandsche Bank (DNB) of aan justitie. Verder zal Brainpoint alleen persoonsgegevens aan derden verstrekken indien daarvoor toestemming van de betreffende personen is verkregen.

Derde landen
In sommige gevallen maakt Brainpoint gebruikt van diensten van derde partijen zoals Google Analytics en Mastercard waarvan de servers en datacenters zich buiten Europa bevinden en waar niet dezelfde bescherming aan gegevens wordt geboden als binnen de Europese Unie. Brainpoint probeert de data die op deze manier ter beschikking wordt gesteld in alle gevallen tot een minimum te beperken.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
Personen waarvan de gegevens door Brainpoint worden verwerkt hebben de volgende rechten ten aanzien van de betreffende persoonsgegevens:

Informatie en inzage
Rectificatie
Vergetelheid / Verwijdering
Beperking
Bezwaar / Verzet
Overdraagbaarheid

Wijzigingen
De gegevens in deze Privacy Statement kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd c.q. bijgewerkt.

Contact

Brainpoint Betaalsystemen bv
Stichting Derdengelden Brainpoint
Linatebaan 71B
3045 AH ROTTERDAM
NEDERLAND
Tel. 010 - 262 3303
Email info@brainpoint.nl
www.brainpoint.nl

Brainpoint Computerverhuur
Location d’Ordinateurs bvba
Excelsiorlaan 5
1930 ZAVENTEM
BELGIE
Tel. 02 - 223 7760
Email info@brainpoint.be
www.brainpoint.be